Monday 18 November 2013

Inverse Days 2013 press release

(Suomenkielinen lehdistötiedote alla)

KAIRA/SGO team will organise the 19th Inverse Days in Inari Dec 11-13. Inverse Days is the annual meeting of the Finnish Inverse Problems Society. It is known for the high scientific level of the meeting as well as the walrus wrestling, the official sports event of the society (which will take place in the evening programme).--------------------------------------------

Press release, University of Oulu, Sodankylä Geophysical Observatory

Mathematics of Planet Earth - A High-level Inverse Problems Conference in Inari

Finnish Inverse Problems Society, in collaboration with Sodankylä Geophysical Observatory, have organised the 19th Inverse Days conference at the Sámi cultural centre "Sajos" in Inari. It will be preceded on the 10 December by a thematic day on geospace and atmospheric research, to be held in Sodankylä Geophysical Observatory. Altogether around 100 researchers from Finnish and foreign universities and research organisations are expected to participate the events.

Inverse problems is a domain of applied mathematics. Typical examples of inverse problems include atmospheric and near-space radar measurements and clinical imaging in hospitals. Inverse Days 2013 belongs to the UNESCO project "Mathematics of Planet Earth" and the conference is organised around the different themes of this project. Mathematical and computational methods for inverse problems will be represented during the conference for example in climate change, seismology, atmospheric research and forest monitoring.

The origin of the Finnish Inverse Problems research is in incoherent scatter radar data analysis and modelling carried out by Sodankylä Geophysical Observatory in the 1980s. Nowadays inverse problems research is carried out in a number of universities in Oulu, Helsinki, Lappeenranta, Kuopio, Tampere and Jyväskylä. The inverse problems groups of these universities comprise the Centre of Excellence in Inverse Problems Research funded by Academy of Finland (2012-2017). The most recent achievement of the Sodankylä group is the building of the Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array (kaira.sgo.fi), which is the largest radio telescope on Finnish territory. This instrument is used for atmospheric, near-space, solar system and deep space studies.

By bringing the Inverse Days to Inari, and more specifically to Sajos, the Finnish Inverse Problems Society wants to emphasise the growing importance of Arctic regions and to respect the status of Sámi people in the region, Europe's only indigenous people. More information:
University of Oulu, Sodankylä Geophysical Observatory
Research Professor Markku Lehtinen, markku.lehtinen@sgo.fi, +358 400 399 982
Researcher Lassi Roininen, lassi.roininen@sgo.fi, +358 40 482 7773


University of Helsinki, Department of Mathematics and Statistics
President of the Finnish Inverse Problems Society, Professor Samuli Siltanen, samuli.siltanen@helsinki.fi +358 40 594 3560


Inverse Days: inverse-problems.org/id2013
Mathematics of Planet Earth: mpe2013.org

--------------------------------------------Lehdistötiedote, Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio


Maan matematiikkaa - Inversio-ongelmien huippukokous Inarissa

Suomen inversioseura ja Sodankylän geofysiikan observatorio järjestävät Inarin saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 19. Inversiopäivät 11.-13.12.2013.  Tiistaina 10.12. Sodankylän geofysiikan observatoriossa järjestetään lähiavaruuden- ja atmosfääritutkimuksen teemapäivä. Tapahtumiin odotetaan noin sataa osallistujaa kotimaisista ja ulkomaisista yliopistoista ja tutkimusorganisaatioista.


Inversio- eli käänteisongelmat on sovellutun matematiikan osa-alue, jonka käytännön esimerkkejä ovat ilmakehän ja lähiavaruuden tutkamittaukset ja lääketieteellinen kuvantaminen. Tämän vuoden inversiopäivät järjestetään UNESCOn sateenvarjoprojektin “Mathematics of Planet Earth” -merkeissä. Inversiopäivillä esitellään matemaattisia ja laskennallisia menetelmiä esimerkiksi ilmastotutkimukseen, seismologiaan, lähiavaruuden ja metsien tutkimukseen.


Suomen inversio-ongelmien tutkimus juontaa juurensa Sodankylän geofysiikan observatoriossa tehtyyn lähiavaruuden sirontatutkamittausten mallintamiseen. Nykyään inversiotutkimusta harjoitetaan Oulun yliopiston lisäksi Helsingissä, Lappeenrannassa, Kuopiossa, Tampereella ja Jyväskylässä. Kyseisten kaupunkien inversioryhmät muodostavatkin Suomen Akatemian inversiotutkimuksen huippuyksikön. Sodankylän ryhmän viimeisin saavutus on Kilpisjärvelle rakennettu Suomen suurin radioteleskooppi, jota käytetään niin ilmakehän kuin syvän avaruudenkin tutkimukseen.


Inversiopäivien tuonnilla Inariin ja Sajokseen Suomen inversioseura haluaa korostaa erityisesti arktisten alueiden kasvavaa merkitystä ja kunnioittaa Euroopan ainoan alkuperäiskansan saamelaisten asemaa alueella. 


Lisätietoa:
Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio
Tutkimusprofessori Markku Lehtinen, markku.lehtinen@sgo.fi, +358 400 399 982
Tutkija Lassi Roininen, lassi.roininen@sgo.fi, +358 40 482 7773


Helsingin yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Inversioseuran presidentti, professori Samuli Siltanen, samuli.siltanen@helsinki.fi +358 40 594 3560
Inversiopäivät: inverse-problems.org/id2013
Mathematics of Planet Earth: mpe2013.orgNo comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.