Wednesday 16 April 2014

KAIRA -- lyhytdokumentti

Last week we published a film on KAIRA. Today, we have the film again, but with Finnish text/subtitles.KAIRA on Kilpisjärvelle rakennettu ilmakehän, lähiavaruuden ja syvän avaruuden tutkimukseen tarkoitettu radioteleskooppi. Sen on rakentanut ja sitä operoi Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatorion. KAIRA-lyhenne tulee englanninkielisisestä projektinimestä Kilpisjärvi Atmospheric Imaging Receiver Array.

KAIRA-vastaanottimessa on kaksi antennikenttää, joista matalampitaajuinen niin sanottu LBA-kenttä mittaa taajuusalueella 10-90 MHz ja korkeampitaajuinen HBA-kenttä alueella 110-270 MHz. KAIRA voi toimia osana eurooppalaista sirontatutkajärjestelmää EISCATia. Norjan Tromssassa sijaitsee 224 MHz:n VHF-lähetin, jonka ionosfääristä sironnutta signaalia voidaan vastaanottaa Kilpisjärvellä. Lähitulevaisuudessa tulemme rakentamaan osana kansainvälistä yhteistyötä uuden hajautetun sirontatutkajärjestelmän Kalotin alueelle. Tämä projekti kulkee nimellä EISCAT_3D. Siinä tarvittavaa tekniikkaa kehitetään KAIRA-asemalla!

KAIRAn antennikentät on alunperin suunniteltu LOFAR-nimiseen radioastromiaprojektiin. Voimmekin käyttää radioastronomiaan suunniteltuja antenneja ja signaalinkäsittelyä hyvin suoraan ilmakehän ja lähiavaruuden tutkimukseen. Luonnollisesti teemme yhteistyötä useiden LOFAR-asemien kanssa eri radioastronomiaprojektien kanssa.Tämä lyhytdokumentti kertoo KAIRAn rakentamisesta, asemalla tehtävästä tutkimuksesta ja EISCAT_3D-projektin pitkän tähtäimen näkymistä. KAIRA-aseman rakentamisen on rahoittanut Oulun yliopisto, Euroopan aluekehitysrahasto Lapin liiton kautta ja Sodankylän kunta.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.